Шести лекоатлетически крос „Бягство към свободата“

На 21 октомври 2014 г. Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – град Русе отбеляза  Европейския ден за борба с трафика на хора. За   шести пореден път Гимназията активно се включи във всички общоградски инициативи, целящи да повишат културата на младите хора по този въпрос и да им помогнат да идентифицират различните форми на…