ДЗИ, ДИППК и НВОМария Петрова


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2023/2024

Заповед №РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавни зрелостни изпити и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ

 Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021-2022 година

ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Заповед №РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теорияна професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

График организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година

График за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023-2024г.

График за защита на дипломни проекти за изпитна сесия май-юни на учебната 2023/2024 г. за задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и III степен на професионална квалификация

График за защита на дипломни проекти за изпитна сесия август-септември на учебната 2022/2023г. за задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и III степен на професионална квалификация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2023/2024

Заповед №РД 09- 2050/28.08.2023 г . за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2023/2024 година и графици на дейности

Заявление за полагане изпит от НВО по чужд език в края на Х клас

Заявление за полагане на изпит от НВО по ИТ за измерване на дигиталните компетентности в края на Хклас

Модел на НВО по български език и литература в Х клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в Х клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по чужд език в Х клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигиталните компетентности в Х клас за учебната 2023-2024 година