Специалност „Художествена тъкан“ – дневна форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ „Художествена тъкан

ПРОФЕСИЯ „Художник-приложни изкуства
(защитена специалност)

Учениците придобиват знания и умения:

да изграждат цветово и композиционно проект за текстил;

да работят с различни текстилни материали и техники: рисуване върху тъкани (десениране); багрене; батик (техника с използване на восък, за да се изрисуват тъкани); различни печатни форми върху текстилни основи;

да създават текстилни пана и пластики; 

да прилагат техники за конструиране на изделия от художествена тъкан и  аксесоари към облеклото.

Завършилите специалността намират успешна реализация като специалисти в областта на художествения текстил, текстилния дизайн и получават:

Трета степен на професионална квалификация

Образование СРЕДНО

Срок на обучение – 5 години след VІІ клас

Форма на обучение – дневна