Бюджетadmin

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.12.2016 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС от 01.01.2016 до 31.12.2016 г.


Бюджет 2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 31.03.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 30.06.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 30.09.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.


Бюджет 2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 31.03.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 30.06.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 30.09.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 31.12.2018 г.


Бюджет за 2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 31.03.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнениетона бюджета към 30.06.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 30.06.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС към 30.09.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 год.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС към 31.12.2019 год.


Бюджет за 2020 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 год.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС ДЕС към 31.03.2020 год.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС КСФ към 31.03.2020 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 год.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС- ДЕС към 30.06.2020 год.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС- КСФ към 30.06.2020 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г..pdf

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС – ДЕС към 30.09.2020 г..pdf

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС – КСФ към 30.09.2020 г..pdf

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС – ДЕС към 31.12.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС – КСФ към 31.12.2020 г.


Бюджет за 2021г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджет към 31.03.21 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС – КСФ към 31.03.21 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджет към 30.06.2021г. 

Отчетни данни по ЕБК за сметки от ЕС – DES към 30.06.2021г.f.pdf

Отчетни данни по ЕБК за сметки от ЕС – КSF към 30.06.21г.

Отчетни данни по ЕКБ за изпълнение на бюджет към 30.09.2021 г.

Отчетни данни по ЕКБ за сметки от ЕС-DES към 30.09.2021г. 

Отчетни данни по ЕКБ за сметки от ЕС-KSF към 30.09.2021 г.

Отчетни даннни по ЕКБ за изпълнението на бюджет към 31.12.2021 г.

Отчетни данни по ЕКБ за сметки от ЕС-DES към 31.12.2021г.

Отчетни данни по ЕКБ за сметки от ЕС-KSF към 31.12.2021 г.


Бюджет за 2022 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от  ЕС-KSF към 31.03.2022 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 30.06 2022 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.06 2022 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г

Отчетни данни по ЕБК за сметки за средства от Европейския съюз-КСФ към 30.09 2022 г

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.12 2022 г

Отчетни данни по ЕБК за сметки за средства от Европейския съюз-ДЕС към 31.12 2022 г

Отчетни данни по ЕБК за сметки за средства от Европейския съюз-КСФ към 31.12 2022 г

Бюджет 2023

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета към 31.03 2023 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметки за средства от Европейския съюз-ДЕС към 31.03 2023 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметки за средства от Европейския съюз-КСФ към 31.03 2023 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 г

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС към 30.06.2023 г

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.06.2023 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.09.2023 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС към 30.09.2023 г

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.09.2023 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС към 31.12.2023 г

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.12.2023 г.

Бюджет 2024