История на училищетоadmin

Професионална гимназия по облекло
“Недка Иван Лазарова” – Русе
УЧИЛИЩЕ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе е основана по време на българското Възраждане чрез дарение на прогресивни българи. Красивата сграда на училището, разположена в непосредствена близост до река Дунав, представлява архитектура забележителност. Гимназията разполага с 4 корпуса, в които се обучават ученици в дневна, самостоятелна, индивидуалана форма и дуална система по специалностите „Моден дизайн”, „Конструиране и моделиране на облекло от текстил”, „Художествена тъкан“, „Бутикови облекла“, „Производство на облекло от текстил”, „Организация и технология на фризьорските услуги” и „Шивачество”.
С ентусиазма и всеотдайността на първосъздателите, над 126-годишна съзидателна дейност се продължава и днес от ръководство, колектив и ученици – наследници на традициите на Женско благотворително дружество „Добродетел”.
Дружеството е най-авторитетната и с многопосочни изяви благотворителна организация в Русе. Членките му, наследнички на женско благотворително дружество “Ступанка”, основано през 1869 г., продължават и развиват възрожденската традиция сред русчуклии. Инициативата за създаването на дружество „Добродетел“ идва от Училищното настоятелство в Русе, от учителките в главното русенско Девическо училище и от русенската общественост във възрожденското читалище „Зора“. Основна цел в неговaта дейност е принципът на благотворителността, просвещение на русенските девойки, възпитанието им в патриархален дух. Дружеството е учредено от 40 русенки, които „работят неуморно, на драго сърце, с чиста съвест, с любов към Отечеството и Русе.“
След Освобождението по инициатива на известната русенска учителка Стоянка Доганова, Дружеството, което е едно от най-многобройните и активни членове на Българския женски съюз, през 1895 г. поставя началото на своето Девическо професионално училище, второто в страната след училището на софийското дружество “Майка”. Това е годината, в която дружественото настоятелство дава официално изложение до министъра на новооткритото Министерство на търговията и земеделието, искайки разрешение в Русе да отвори частно училище, като за целта е осигурило всичко необходимо – помещение, учебен инвентар и учители по специални предмети.
В бр. 192 от 28 октомври 1895 г. на „Русенски общински вестник“ настоятелството на дружество „Добродетел“ пуска обява, в която съобщава, че в Русе се открива училище „за кроение и шиение на горни дрехи (дамски и детски)“ и приема кандидатки за учебната 1895/96 учебна година.
Рождената дата на Женското професионално училище при дружество „Добродетел“ става 1 ноември 1895 г., когато тържествено е открита учебната година.
Половин година по-късно с писмо № 9678 от 26 юни 1897 г., подписано от тогавашния министър на финансите Иван Евстратиев Гешов, така дългоочакваното официално разрешение за откриване на училището е получено.
От 1933 г. до 1944 г., и 2002 г. до днес, училището носи името на изключителната русенка Недка Иван Лазарова, чийто дух поколения ученици и учители пазят и съхраняват нейното благородно влияние към полезното, значимото, доброто за хората. В памет на Недка Иван Лазарова, съпругът й Иван Лазаров – виден русенец, дарява 510 000 лева през 1933 г. за построяване на девическо училище с единственото изискване то да носи името на съпругата му на „вечни времена”.
На 5 декември 2014 г. Професионална гимназия по облекло ”Недка Иван Лазарова” отбеляза своя патронен празник с откриване на възродената за живот първа зала за концерти в Русе, съградена през 1936 г. С благословията на Негово Високо преосвещенство Русенския митрополит Наум, залата бе тържествено открита и именувана „Добродетел“.
Признание за високия професионализъм на преподавателския екип на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе са престижната награда „Русе” през 2006 година за принос в развитието и утвърждаването на иновации в образованието и индустриалното развитие на града и индивидуалните награди „Русе”, на учители от гимназията за „Цялостен принос в предучилищното, началното, основното и средното образование”.
Неизменни са призовите места, които възпитаниците на училището заемат на национални състезания по професии, организирани от МОН в рамките на всички издания на Панорамата на професионалното образование, редица конкурси и олимпиади. Творческото мислене и новаторският дух на учениците на гимназията се подкрепят чрез качествен достъп и участие в културни събития от обществения живот на града ни. Спортните успехи на учениците, участието им в конкурси за рисунки, разнообразни литературни изяви и др., са форми за извънкласни дейности, които насърчават личностното развитие и зачитането на културното многообразие в гимназията.
Шевната индустрия е бранш, който доминира в икономическия профил на Русе и областта, и осигурява постоянна заетост. Този сектор е с най-висок индекс на обхващане на обучените специалисти в производствения, творческия и управленския процес. Поради това интересът към завършващите ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – град Русе е голям. Възпитаниците на училището се реализират като дизайнери, художник-приложни изкуства, технолози, конструктори и моделиери на облекло и текстил, фризьори, стилисти, модни експерти и др. Значими са възможностите за професионално и кариерно развитие, което отговаря на изискванията по програмите за насърчаване на младежката заетост на територията на Европейския съюз.
Над 70 % от учениците в гимназията продължават образованието си във ВУЗ както в България, така и в чужбина. Не малка част се реализират по специалността си, като добрата професионална подготовка ги прави търсени кадри на пазара на труда. Много възпитаници на училището откриват собствен бизнес и с успех управляват шивашки ателиета, фризьорски салони и козметични студиа.
В ползотворно партньорство с фирми от конфекционния бранш и услугите за личността, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе има богат опит в реализирането на редица програми и проекти на ЕС.
Чрез партньорството на училището с български и чуждестранни обществени организации и институции, се стимулира социалното приобщаване и мултикултурното многообразие. Приоритет е насърчаването на творческо мислене и креативността у учениците, разширяване на достъпа им до изкуство и култура.
Историята на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова”- град Русе е пример за това как мъдростта и опитът на поколенията се обединяват, за да впишат възпитаниците му в света, който се нуждае от красотата, създавана от тях. Не случайно девизът на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе е: „Ние обличаме духа, а не само тялото си!”.
Всички успехи на училището са резултат от всеотдайните усилия и професионализъм на ръководство, учители и ученици, съчетавайки традиция, творчество и новаторски дух, превръщайки гимназията в „Училище за цял живот”!