Прием 2024/25Стефка Мънгова

Балообразуването за всички специалности е следното:

  • Утроения брой точки от НВО по български език и литература
  • Брой точки от НВО по математика
  • Оценката по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки
  • Оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки

Разгледайте нашата дипляна