Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – дуална форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

СПЕЦИАЛНОСТ „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“ – 0,5 паралелка

ПРОФЕСИЯ „МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО“

Учениците  придобиват знания и умения:

да експериментират и изработват модели облекла в съзвучие с българските традиции и последните световни модни тенденции;

да боравят с различни стилове в изобразителното изкуство и модата при проектиране, конструиране и моделиране  на съвременни облекла;

да участват в творчески проекти на фирми-производители на облекло, да показват наученото в модни форуми и дефилета.

Завършилите специалността намират успешна реализация като конструктор-моделиери, проектанти, технолози, мениджъри на шивашки фирми, преподаватели и получават:

Трета степен на професионална квалификация;

Образование: средно

Срок на обучение – 5 години след VІІ клас

Форма на обучение – дуална система на обучение