НАЧАЛОadmin

Модерен STEM-център предстои да бъде изграден в Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе. Сред 546 училища от цялата страна, в три етапа на кандидатстване, проектното предложение по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” спечели финансова и организационна подкрепа от Министерство на образованието и науката. Концепцията е да бъде иновиран единия корпус…