Специалност „Производство на облекло от текстил“ – дуална форма на обучение – след 7 класСтефка Мънгова

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“
ПРОФЕСИЯ „ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО“
(паралелка с недостиг от специалисти на пазара на труда)

Учениците  придобиват знания и умения:

да чертаят основни конструкции на дамско, мъжко и детско облекло от тъкани и плетени текстилни материали;

да работят с основни видове шевни машини и автомати за производство на облекло от тъкани и плетени текстилни материали;

да изработват детайли и облекло от текстил, спазвайки технологичната последователност;

да ръководят  шивашка фирма.

Завършилите специалността намират успешна реализация като дизайнери, моделиери, модни консултанти и получават:

Втора степен на професионална квалификация;

Образование: средно

Срок на обучение – 5 години след VІІ клас

Форма на обучение – дуална система на обучение