Специалност „Организация и технология на козметичните услуги“ – дневна форма на обучение – след 7 класМария Петрова

СПЕЦИАЛНОСТ
„ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ”
П Р О Ф Е С И Я „КОЗМЕТИК”

Учениците  придобиват знания и умения:  

да владеят козметичното изкуство в съответствие с модните линии и индивидуалните личностни характеристики;

да творят красота за ежедневието;

да прилагат в работата си стилове, които са модерни и практични.

Завършилите специалността намират успешна реализация като козметици, стилисти, мениджъри на фирми за козметични услуги, модни консултанти, преподаватели и получават:  

Трета степен на професионална квалификация;

Образование: средно

Срок на обучение – 5 години след VІІ клас