Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Categories:блог
Мария Петрова

След проучване  интересите на учениците в  Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, ще бъдат сформирани четири групи за реализиране на занимания
по Национална програма на МОН „Заедно в изкуствата и спорта“ – модул 1 „Изкуства“ и модул 2 „Спорт“. Двете групи ще бъдат в сферата на колективен спорт – „Волейбол“ и „Баскетбол“, а другите две  с насока Изкуство „Танцово изкуство“ в категория „Народни танци“ и в приложни изкуства „Арт-ателие“.