НАЧАЛОadmin

Срещу насилието, основано на полова принадлежност

На 28 ноември 2016 г. в Зала “Добродетел” на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” Русе се проведе работна среща на тема “Активност срещу насилието, основано на полова принадлежност – Зонта казва НЕ на насилието срещу жените” между всички неправителствени организации и сдружения в град Русе. Интерес представлява лекцията на г-жа Елена Петкова, програмен…

Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно – транспортни произшествия

Тази година календарният ден за възпоменание на жертвите на пътно – транспортни произшествия е 20 ноември. За първи път този ден е отбелязан през 1993 г . в Обединеното кралство, а организацията „ Мир на пътя” поставя началото на традицията. С всяка изминала година към нея се присъединяват все повече страни. Днес, 23 ноември, учениците от…

Ние обличаме тялото и будим духа!

На 26 октомври 2016 г. общоучилищният колектив на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ отбелязa  1-ви ноември – Ден на народните будители. В зала „Добродетел“ на гимназията се събраха учители, ученици, служители и родители, за да свържат в едно делата на будители и дарители. На тържеството „Ние обличаме тялото и будим духа!“ основният акцент…