Проект „Адаптация на работната сила“

За втора поредна година русенски организации си партнират в подкрепа на политиките за намаляване на безработицата и адаптацията на работната сила в Община Русе. Дейностите са с ясното съзнание, че благоденствието на русенци е от особена важност за развитието на града. На 28 юли 2022 г. Държавен архив – Русе бе посетен от участници в…

Квалификация по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе взеха участие в Дейност 3.3. на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).Присъствените обучения са…

Конференция „Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на самостоятелност“

Ръководството на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екип от педагогически специалисти участваха на 21 юли 2022 г. в конференция на тема „Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на самостоятелност“, организирана от Русенска търговско-индустриална камара /РТИК/.Инициативата бе в рамките на проект ACTIVE, в който професионалната гимназия е активен участник и…

Национален ученически конкурс „Вазовата България“

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе са отличени в Националния ученически конкурс „Вазовата България“, организиран от Къща музей „Иван Вазов“ и Община Сопот. В инициативата, съпътстваща честването на годишнината от рождението на Патриарха на българската литература, ученици от 9 „а“, 10 „б“ и 10 „в“ класове участваха в конкурса с…

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе през учебната 2021/2022 г. успешно бяха реализирани дейности по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Ученици от X „г“ клас, специалност „Компютърно пректиране и десениране…