НАЧАЛОadmin

Иновации и предприемачество

Екип от Учебна компания “НеДа Фешън 2020” към Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе участва на 22 и 23 ноември 2019 г. в Иновационен лагер за генериране на идеи към проект „Към Иновации и Предприемачество чрез Суровини и Природни ресурси“ на Джуниър Ачийвмънт България в София Тех Парк.          Стилиана, Илиза и…

Светът е за всички

На 29.11.2019 г., ученици със специални образователни потребности от VIII и IX клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включиха в инициатива на сдружение „Смело сърце“. Във фестивала „Светът е за всички“, който се провежда  за единадесети път, децата представиха в Пленарна зала на Община Русе колекцията „Трансформиращи облекла“. На…

Международен ден без тютюнопушене

На 22 ноември 2019 година в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бе отбелязан Международния ден без тютюнопушене. Ученици от IXв клас, с подкрепата на класния си ръководител, изготвиха и представиха тематично табло с текстов и снимков материал, илюстриращ събитието и неговото значение.  През голямото междучасие на учениците от гимназията бе презентирана…