НАЧАЛОadmin

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе с участие в Национална младежка среща

Група ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе взеха участие в Национална младежка среща “#БОС – Бъди, опази, съхрани себе си” в гр. Силистра. Проявата бе организирана от Ученическия парламент в Силистра с подкрепата на Община Силистра, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Превантивно информационния…

Национален конкурс за детска рисунка „Вяра и упование“

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Илияна Красимирова Тодорова и Габриела Анатолиева Георгиева от 9 а клас взеха участие в Национален конкурс за детска рисунка на тема „Вяра и упование“. Конкурсът, посветен на Великденските празници, цели да помогне на децата да изразят какво е отношението им към вярата, как биха изобразили…

Вълнуващо докосване до делото на дамите от благотворителни дружества “Ступанкъ” и “Добродетел”, положили началото на Нашето училище.

На 23 април 2019 г. мобилна изложба, посветена на жените в историята на Русе, гостува в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“. Изложбата се състои от 15 постера, които с текстове и изображения разказват вдъхновяващи женски примери от русенската история. Показват как дамите са отстоявали правата си в консервативното общество от края на ХIХ…