Международен ден на толерантността

Учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе отбелязват Международния ден на толерантността – 16 ноември.Празникът напомня на гимназистите, че толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят.С онлайн материали, презентации и обмен на позитивни мисли, посланията са да бъдем толерантни към всички форми на самоизява…

Хоспитиране в ПГО „Недка Иван Лазарова“ с обучаеми от Център Продължаващо Обучение към Русенски университет „Ангел Кънчев“

Искрено благодаря на директорката, г-жа Дияна Иванова, и на колегите преподаватели за професионализма и колегиалното отношение към нас! Винаги са ни помагали, съдействали и подкрепяли! БЛАГОДАРЯ! Успех на колегите, специализанти, на текущата и стажантска практика, които няма да имат проблем, напротив и то защото ще са менторирани от едни от най-добрите учители не само в…

Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам ви, че в деня след изборите – 15 ноември 2021 г., понеделник, учебните занятия в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе сапо график от 9.00 ч., синхронно от разстояние в електронна среда, по действащото седмично разписание.Бъдете активни в учебния процес! С пожелание за здраве! ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВАДиректор на Професионална гимназия по…

Как Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ от гр. Русе е на път да стане „Дигитално училище на България“ с онлайн помагало

COVID кризата завари много от образователните институции неподготвени за обучение от разстояние в електронна среда. Уютът на класната стая и живото общуване между учители и ученици рязко беше заменено с дистанционно, но понякога то е трудно приложимо заради спецификата на предмета и професионалната подготовка. И все пак изобретателността на екипа може да се окаже ключова…

„Не се гаси туй, що не гасне!“ Иван Вазов

1-ви ноември е денят, в който България се прекланя пред великия благослов на народните будители – творци и пазители на родната духовна и културна традиция. За първи път е честван в Пловдив през 1909 г., а от 1921 до 1945 г. е общонационален празник. След прекъсване, на 28 октомври 1992 г. традицията се възобновява.Уважаеми колеги…