Иновативни начини за успешен бизнес в Интернет

Ученици и учители от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе участваха на 20-ти декември 2018 г.  в иновативна информационна среща на тема “Пет иновативни начини за успешен бизнес в Интернет”, организирана от Русенска Търговска Индустриална Камара.  Модното училище на Русе е в дългогодишни партньорски отношения с камарата. Между двете институции се…

Проект „Кариерна ракета“ – уважение, възможности, избор, знание,  равенство и обучение

 Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екип от учители взеха участие в гр. Велико Търново на 19-ти и 20-ти декември 2018 г. в обучителна среща по Проект „Кариерна ракета“. Международният проект,  изпълняван от 5 патрньорски неправителствени организации – от България фондация „Джендър образование, изследвания и…

Директор на годината – 2018

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе получи престижния приз „Директор на годината – 2018“ като най-добър социален партньор след номинация в Националния конкурс на Синдиката на българските учители. Наградата бе връчена в гр. София на 14 декември 2018 г. на тържествена вечеря, организирана за участниците в…

Етно колекция на момчетата и момичетата от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе – уникална и атрактивна

На 13. декември 2018 г. в Пленарна зала на Община Русе учениците от модното училище за поредна година участваха с ревю в концерта „Да празнуваме заедно“, организиран традиционно от фондация „Етническа хармония“. Момчетата и момичетата от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе дефилираха с етно колекция – уникална модна идея с автентични…

Социалното предприемачество като пример за добротворство и благотворителност

 На 12 декември 2018 г. ученици и екип от учители от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, съвместно с училищни формирования от града, взеха участие в Русенския университет „Ангел Кънчев“, в среща по Проект Innoventer. Международният проект, който обединява в успешно партньорство страни от Балканите – Македония, Гърция, Кипър, Албания, България е…