В екскурзия с образователна цел на 17 юни, учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе опознаха културно-исторически забележителности в Русенското Поломие. С много настроение, снимки и спортен хъс, походът предостави възможност на децата да опознаят красотите на природен парк ,,Русенски Лом“.В рамките на проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна…

Дипломиране на Випуск 2021

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе, с много обич и благопожелания за успешна професионална реализация изпрати на 16 юни момичетата и момчетата от Випуск 2021 – усмихнати и развълнувани, облечени в тоги, ушити от възпитаници на училището.Гости на тържественото връчване на дипломите бяха представители на водещите…

THE MATHSPEAK PROJECT

„Математика. Или я обичаш или я мразиш, и има ужасно много хора, които я мразят. Това е много абстрактно и въпреки че е съществена част от всяка учебна програма, тя има много малко приложение в живота на хората (с изключение на някои основни аритметични действия). Така че, основните въпроси, които се сблъскват с такъв курс,…

Скъпи ученици,

Уведомявам ви, че на 16 и 18 юни 2021 г., сряда и петък, в България се провежда Национално външно оценяване в 10 клас. Дните са неучебни за учениците от 8, 9 и 11 класове.На 16 юни от 14.00 часа в зала „Добродетел“ ще се състои официалното връчване на дипломите за средно образование на Випуск 2021.17…

Педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха в обучение за работа с технологии по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. В иновативния „Център за технологии в креативните индустрии“ към училището фокусът е насочен към създаване на конкретен продукт в областта на 3D дизайна и прототипирането.Вече е оборудвана виртуална…