НАЧАЛОadmin

Културните институции като образователна среда

Стартираха дейностите по проекта на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе, спечелен по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката, Модул „Културните институции като образователна среда“. На 25.10.2019 г., в Художествена галерия – Русе, бе проведен урок на тема „Художествени музеи и галерии в България” с…

Становище относно проект „Кариерна ракета“

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе e авторитетно учебно заведение с история, традиции и водещи позиции в професионалното образование в страната. Училището работи по редица национални програми и проекти, както и по проекти на Европейския съюз.    С инициативи по проект „Кариерна ракета за равен старт на момичетата и момчетата в професионалния…