НАЧАЛОadmin

Участие на Професионална гимназия по облекло ”Недка Иван Лазарова” – Русе във футболни срещи

На 03.05.2019 г., на футболното игрище в спортен комплекс ,,Ялта“ – Русе, се проведе турнир по футбол за девойки, организиран от БФС – Русе. Отборът на Професионална гимназия по облекло ”Недка Иван Лазарова” – Русе бе представен от девойки 8-10 клас. Участие във футболните срещи взеха 9 състезателки: Евру Бюрхан Исмаил      10 б Ася…

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе с участие в Национална младежка среща

Група ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе взеха участие в Национална младежка среща “#БОС – Бъди, опази, съхрани себе си” в гр. Силистра. Проявата бе организирана от Ученическия парламент в Силистра с подкрепата на Община Силистра, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Превантивно информационния…

Национален конкурс за детска рисунка „Вяра и упование“

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Илияна Красимирова Тодорова и Габриела Анатолиева Георгиева от 9 а клас взеха участие в Национален конкурс за детска рисунка на тема „Вяра и упование“. Конкурсът, посветен на Великденските празници, цели да помогне на децата да изразят какво е отношението им към вярата, как биха изобразили…