Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва на 24-25 юни 2021 г. в Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ в град Варна. Инициативата е организирана от Националния алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и др. институции.Събитието предоставя…

Членове на младежката организация към дружество „Добродетел“ пред наскоро построената сграда на Професионалното училище „Недка Ив. Лазарова“, Русе, 28 март 1934 г., колекция Йовчо Стоянов. Отзад вляво е Тонка Просеничкова- председател на младежката организация. Тя е съпруга на Нико Просеничков, дъщеря на Никола Обретенов и внучка на Баба Тонка. На предния ред втора отдясно наляво…

Обучение на наставници в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе обучение на наставници за придобиване на организационни и психологически знания и умения при осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение). Курсът с представители на партньорски шивашки фирми бе организиран във връзка с реализиране на Дейност 4. Обучение на наставници в педагогически и…

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бяха ушити облекла за детско-младежкия спектакъл „Сцената е моят дом“, чиято премиера бе на 17 юни 2021 г. в рамките на театралния фестивал „Климент Михайлов“. Сценичните костюми, изработени в модното училище за театрално студио „Маска“ към ОМД – Русе, подсилиха артистичния, визуален ефект, който е…

Roadshow: С Nao и Pepper в света на науката

Учениците от 8г и 9г клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ посетиха в Русенски университет „Ангел Кънчев“ Roadshow: С Nao и Pepper в света на науката. Бяха презентирани възможностите как учебна програма може да бъде демонстрирана с NAO – най-популярният образователен…