НАЧАЛОadmin

Национално външно оценяване на дигиталните компетентности

През 2016 г. в България се организира национално външно оценяване по общата Европейска рамка на дигитални компетентности. От Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ в оценяването бяха включени тридесет и девет десетокласници. Двадесет и седем от тях, постигнаха резултат по-висок от 50% и получиха сертификати, удостоверяващи високото им ниво на подготовка и непрекъснат стремеж…

Танцово надиграване срещу трафика на хора в Модното училище на Русе

На 19 октомври 2016 година учениците и учителите от Училището със 120-годишна история в професионалното модно образование отбелязаха по един традиционно различен и артистичен начин Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври. По инициатива на учениците от Ученическия съвет се организираха фолклорни танцови надигравания в междучасията, с които възпитаниците на Гимназията по…

Европейски ден на спорта

На 30 септември 2016 г. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” гр. Русе бе отбелязан „Европейски ден на спорта в училище”. С мисълта, че движението е живот, а спортът – здраве, и под мотото „120 години училището ние е на мода” всички се включиха в събитието. Водени от идеята, че ценни са не постиженията, а…