НАЧАЛОadmin

Уважаеми ученици и колеги, В деня, когато честваме едно от най-значимите дела в нашата история – 6 септември 1885 година – Съединението на България с Източна Румелия, нека отдадем почит на онези велики българи, жертвали се за всичко бащино и родно, проправили пътя ни към национална независимост. Днес имаме повече нужда от обединение, за да…

Участие на Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе в заключителен семинар по проект ESCOLA

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, съвместно с екип от педагогически специалисти, участва в Русенския университет „Ангел Кънчев“ на 3 септември 2019 г. в заключителен семинар „Разпространение на резултати от изпълнение на проект „Engineering Student Centered Learning Approaches“ (ESCOLA), финансиран по програмата ЕRASMUS+, КА203. Основната цел…

Нови методи на преподаване

Екип от педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е на обучение от 1 до 4 септември 2019 г. в гр. Пловдив по програма „Нови методи на преподаване“  към фондация „Америка за България“. Модулът е фокусиран върху проектно-базираното обучение, методиката „Разбиране по дизайн“, дигитални и недигитални инструменти за аранжиране на…