Уважаеми директори на русенски училища и колеги,

В условията на създалата се епидемиологична обстановка в световен мащаб, Професионална гимназия по облекло ,,Недка Иван Лазарова“ – Русе е съпричастна към глобалната криза и заявява готовност да предостави на училищата в града предпазни маски. В отговор на съпричастност учителите по практика от гимназията се ангажират да ушият, в съответствие с изискванията, маски за многократна…

Уважаеми учители и директори на училища,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г. Изборът на конкретен вариант за преподаване и…

Грипна ваканция от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително

Уважаеми ученици и родители, На основание Заповед № РД 09-629/11.03.2020 г. на министъра на образованието и науката, за всички училища на територията на област Русе в периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително, учебният процес се преустановява.

За патриотизма …

Дни след мащабното честване на Националния ни празник в Русе, на който най-впечатляващ акцент бе 80-метровия трикольор, ушит от възпитаници на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, инж. Диана Иванова – директор на училището получи поздравително писмо от доц. д-р Мария Витошанска. Изследовател в областта на краезнанието, автор на специализирани научни издания…

Уважаеми ученици,

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка в цялата страна, Ръководството на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, с цел опазване живота и здравето, ви препоръчва: 1. Да не напускате дома си, ако не се налага, до 11.03.2020г. включително. 2. Да не се събирате с приятели и съученици където и да е –…