Междусрочна ваканция

Уважаеми ученици,           Уведомяваме Ви, че на основание заповед  на Министъра на образованието и науката, дните от 01.02.2023 г. до 05.02.2023 г. вкл. (сряда-неделя) са неучебни – междусрочна ваканция.           Учебните занятия ще продължат на 06.02.2023 г. (понеделник) по ново седмично разписание за втори учебен срок, което ще бъде в електронния дневник Школо. Допълнителна информация…

Ученици участват в „Ученически практики 2“

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе през учебната 2022/2023 г. активно се провеждат дейности по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ученици от X „а“ и XI „а“ класове, специалност…

Посещение на къща-музей „Баба Тонка“

Ученици от деветите класове в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе посетиха на 24. януари 2023 г. къща-музей „Баба Тонка“ в рамките на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна,  сигурна и достъпна образователна среда”, Модул „Културните институции като образователна среда”. Изнесеният урок по История и цивилизации бе на тема „Възникване и…

Учебно-тренировъчна фирма „Салон за красота“, сформирана по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

Ученици от Х „в“ клас, специалност „Организация и техонология на фризьорските услуги“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участват в учебно-тренировъчна фирма „Салон за красота“, сформирана по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“. С ръководител Боряна Николаева – управител на фирма „Емануела 1“, учениците овладяват знания и умения по професия фризьор в…

Училищен кръг на състезание по безопасност на движението

На 19 януари 2023 г. в Професионална гимназия по облекло ,,Недка Иван Лазарова“ гр. Русе се проведе училищен кръг на състезание по безопасност на движението. Надпреварата се проведе в два етапа, писмен тест и практически изпълнения с велосипед, на специално обособено трасе. След оценките на комисията, от трите участвали отбора, като победител бе излъчен отбор…