Състезание по речеви и комуникативни умения на английски език

На 7 октомври 2022 г. в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе училищният кръг от състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език. Темата тази година е:  „The Earth without ART is just “Eh” (Земята без изкуство е просто „Ех“). Участниците представиха устно своите разсъждения по предварително зададената философска…

Родителска среща 11.10.2022 г.

Уважаеми родители на ученици от 9, 10, 11 и 12-ти класове,  Уведомяваме Ви, че във връзка с организацията на дейностите за учебната 2022/2023 г.,  ще се проведе родителска среща по класове на 11 октомври 2022 г. (вторник) от 17.00 ч. Разчитаме  на Вашето присъствие!  Очакваме Ви!

Крос-похoд „Русенско Поломие‘ 2022“

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе са отличени с диплом Първа степен за  традиционното си участие в Крос-похoда „Русенско Поломие‘ 2022“, проведен на 8. октомври. По покана на организаторите – Община Русе, Спортно дружество „Академик“ и Русенски университет, любителите на туризма преодоляха пешеходния преход, в комбинация с екоакция за почистване…

5 октомври – Международният ден на учителя

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ, Пожелавам Ви да бъдете дейни и дръзновени духовни будители, подкрепа на младото поколение! Продължавайте с много любов да разгаряте знанието и любознателността в сърцата на учениците си, за да станат достойни личности на България и Европа! По инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г. Международният ден на учителя се чества на…

Обучение на наставници в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе от 3. до 7. октомври 2022 г. се провежда обучение на наставници за придобиване на организационни и психологически знания и умения при осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение). Курсът с представители на партньорски шивашки фирми е организиран във връзка с реализиране на Дейност…