НАЧАЛОadmin

CODEWEEK cw19-XaZc6

Европейската седмица на програмирането е движение на равнище граждани, което популяризира креативността, решаването на проблеми и сътрудничеството чрез програмиране и други технически дейности. Идеята е да се популяризира програмирането, да се покаже на младите хора как идеите оживяват с помощта на програмирането, тези умения да станат по-ясни и разбираеми и да се съберат на едно…

По инициатива на Юнеско, от 1994 г. Международният ден на учителя се чества на 5 октомври и днес тази дата се приема от над 100 държави. В този ден международната общественост изразява своето уважение към учителите и към техния всеотдаен труд. Професията „учител“ е достойна за хора, призвани и с талант, защото те изграждат бъдещето…

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе на международна работна среща по „Еразъм+“ в Италия

На 2 и 3 октомври 2019 г. град Фиоренцуола д’Арда, Италия, бе домакин на международна работна среща по „Еразъм+“ за разбирането и говоренето на езика на математиката , в който участва и екип от Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе. Нашето училище е партньор в проектните дейности, съвместно с училища, неправителствени организации…