В условията на възникналото извънредно положение и преминаването към обучение в електронна среда и по повод осъществяващия се автоматизиран обмен на данни между МОН и АСП по отношение на отсъствията на децата и учениците, ръководството на Министерството на образованието и науката уведомява за следното: 1. В условията на дистанционно обучение и работа, няма да се…

Уважаеми ученици и родители,

От утре, 16.03.2020 год., стартираме дистанционното обучение. За да е ползотворна работата ни, трябва ежедневно да следите публикациите ни в електронната платформа Школо, в диапазона между 9:00 и 14:00 часа. Уважаеми ученици, надяваме се да работите активно и да изпълнявате поставените ви задачи в срок, за да постигаме заедно резултати в тези екстремни условия. Ние…

Уважаеми директори на русенски училища и колеги,

В условията на създалата се епидемиологична обстановка в световен мащаб, Професионална гимназия по облекло ,,Недка Иван Лазарова“ – Русе е съпричастна към глобалната криза и заявява готовност да предостави на училищата в града предпазни маски. В отговор на съпричастност учителите по практика от гимназията се ангажират да ушият, в съответствие с изискванията, маски за многократна…

Уважаеми учители и директори на училища,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г. Изборът на конкретен вариант за преподаване и…

Грипна ваканция от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително

Уважаеми ученици и родители, На основание Заповед № РД 09-629/11.03.2020 г. на министъра на образованието и науката, за всички училища на територията на област Русе в периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително, учебният процес се преустановява.