НАЧАЛОadmin

Светът е за всички

На 29.11.2019 г., ученици със специални образователни потребности от VIII и IX клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включиха в инициатива на сдружение „Смело сърце“. Във фестивала „Светът е за всички“, който се провежда  за единадесети път, децата представиха в Пленарна зала на Община Русе колекцията „Трансформиращи облекла“. На…

Международен ден без тютюнопушене

На 22 ноември 2019 година в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бе отбелязан Международния ден без тютюнопушене. Ученици от IXв клас, с подкрепата на класния си ръководител, изготвиха и представиха тематично табло с текстов и снимков материал, илюстриращ събитието и неговото значение.  През голямото междучасие на учениците от гимназията бе презентирана…

Споделяне на иновативни практики

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екип от педагогически специалисти взеха участие в два обучителни модула, организирани от фондация „Америка за България“ в гр. Пловдив от 9-ти до 13-ти ноември и от 22-ри до 23-ти ноември 2019 г. Квалификационният семинар и годишната среща на професионалната…