УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

За дните от 13 до 16 април 2020 г. (понеделник- четвъртък), съгласно указания на Министъра на образованието и науката, учебната ви ангажираност ще бъде значително разтоварена. Графикът за седмичното разписание за периода ще получите от класния си ръководител. Бъдете здрави, любознателни, активни и отговорни в обучението си! Отново ви призовавам за добросъвестно спазване на лична…

Скъпи ученици, украсихме за вас закачливо училищните манекени с дизайнерски маски, изработени от учителите по практика. Напомняме ви да бъдете отговорни, да носите предпазни средства, да спазвате лична хигиена и социална дистанция. Продължавайте все така активно и мотивирано да се обучавате в електронната среда. Очакваме ви с нетърпение скоро в училище! Бъдете здрави!

Поредният благороден жест на съпричастност и грижа за здравето

160 маски дари Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе на възрастните хора, живеещи в село Могилино, Русенско. Защитните средства, изработени от учителите по практика, са поредният благороден жест на съпричастност и грижа за здравето. С инициативата продължаваме да бъдем обществено ангажирани в тези трудни дни. Нека бъдем човечни и отговорни! Бъдете здрави!

Пакет информационни материали за COVID-19

Страница на Световната здравна организация за COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019; Страница на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за COVID-19: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china; Как да се подготвим вкъщи за болен: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/get-your-household-ready-for-COVID-19.html ; Интерактивна карта за броя потвърдени случаи и техния статус по населени места и области в България: https://esribulgaria.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/6e2c968cf38540f29a4311295dce390f