НАЧАЛОadmin

Световна седмица на Космоса

Учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе отбелязаха Световната седмица на Космоса от 04 до 10 октомври 2019  година с различни мероприятия. Тази година те са  посветени на  40-годишнината от полета на първия български космонавт Георги Иванов. Информационните табла във фоайето предоставиха на  учениците  възможност да обогатят своите знания и да…

Награда за Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе в Национални дни за учене през целия живот 2019

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе спечели годишна награда в категория „Ръководител на обучителна институция/организация“. Призът е признание за професионалния опит на целия екип на училището с традиции в професионалното образование и обучение на възрастни. За пета година гимназията участва в Националните дни за учене…

CODEWEEK cw19-XaZc6

Европейската седмица на програмирането е движение на равнище граждани, което популяризира креативността, решаването на проблеми и сътрудничеството чрез програмиране и други технически дейности. Идеята е да се популяризира програмирането, да се покаже на младите хора как идеите оживяват с помощта на програмирането, тези умения да станат по-ясни и разбираеми и да се съберат на едно…