НАЧАЛОadmin

Tрета награда в раздел „Вестници на хартиен носител“

       Tрета награда в раздел „Вестници на хартиен носител“ беше присъдена на училищния вестник „Съвременници“ на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе на осмото издание на Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“, организиран Център за ученическо техническо и научно творчество, с подкрепата на Община Разград, РУО – Разград и Националния дворец на…