В условията на възникналото извънредно положение и преминаването към обучение в електронна среда и по повод осъществяващия се автоматизиран обмен на данни между МОН и АСП по отношение на отсъствията на децата и учениците, ръководството на Министерството на образованието и науката уведомява за следното: 1. В условията на дистанционно обучение и работа, няма да се…

Уважаеми ученици и родители,

От утре, 16.03.2020 год., стартираме дистанционното обучение. За да е ползотворна работата ни, трябва ежедневно да следите публикациите ни в електронната платформа Школо, в диапазона между 9:00 и 14:00 часа. Уважаеми ученици, надяваме се да работите активно и да изпълнявате поставените ви задачи в срок, за да постигаме заедно резултати в тези екстремни условия. Ние…

Уважаеми директори на русенски училища и колеги,

В условията на създалата се епидемиологична обстановка в световен мащаб, Професионална гимназия по облекло ,,Недка Иван Лазарова“ – Русе е съпричастна към глобалната криза и заявява готовност да предостави на училищата в града предпазни маски. В отговор на съпричастност учителите по практика от гимназията се ангажират да ушият, в съответствие с изискванията, маски за многократна…