#Модата е изкуство

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе спечели награда „Прокултура“ 2020-2021 за значителен принос към достъпа на младите хора до култура. Дипломът за отличие бе връчен в гр. Варна на VIII-та Национална конференция „Достъп на младите до култура: Нови предизвикателства“, организирана от Българската асоциация на работодателите в областта на културата. Призът училището получава…

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            В изпълнение на писмо, изпратено от Началника на Регионално управление на образованието – гр. Русе, във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“, Ви уведомявам, че всички семейства, чийто деца са записани за първи път в осми клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите за…

Учениците от 11г клас, специалност „Шивачество“ в Професионална гимназия по облекло“Недка Иван Лазарова“ – Русе получиха официално Свидетелствата си за l-ва степен на професионална квалификация. Възпитаниците от паралелката бяха активни в изработването на украси и изделия, свързани с отбелязването на редица инициативи от празничния училищен календар – Баба Марта, Осми март, Световния ден против тютюнопушене,…

Педагогически специалист от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва на 21-22 юни 2021 г. в град Варна в обучение за работа с „Ръководство за учители: подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи“ по проект на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.Целта на проекта е повишаване капацитета на населението…

Практическо обучение в реална работна среда

Учениците от ХІ б клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, професия „Моделиер-технолог на облекло“ успешно завършиха организираното и проведено в русенски шивашки фирми обучение чрез работа (дуална система на обучение). При спазване на всички противоепидемични мерки, от началото на учебната 2020/2021…