Освещаване флага на първия Младежки гвардейски отряд.

Знаменната група на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включи на 15 ноември 2022 г. в тържествената церемония на пл. „Свобода“ по освещаване флага на първия сформиран в историята на Русе Младежки гвардейски отряд. За възпитаниците ни бе чест да присъстват на събитие, посветено на святото знаме – един от символите…

ХXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

Елена Гочева  – ученичка от XI „в“ клас, специалност „Организация и технология на флизьорските услуги“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе получи поощрителна грамота за есе на тема „Човекът и Космосът“. В Деня на народните будители в  Националния политехнически музей в гр. София се състоя официалното награждаване в ХXIV Национален…

Мовембър

По инициатива на учениците от 8 „Б“ клас, специалност „Производство на облекло от текстил“ (дуална форма на обучение, в партньорство с @Bader България) и 9 „Б“ клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се организира инфотеймънт, посветен на месеца на грижата за…

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.019-0004 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПО-ДОБРО УТРЕ“

Социално слаби ученици ще получават подкрепа за кандидатстване в университет. Таксите им за първата година от следването им ще се покрива в рамките на проекта. Стартира изпълнението на проект № BG05M2OP001-3.019-0004 „Образование за по-добро утре“, финансиран по Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура “Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование” ….

Ден на отворените врати в Окръжен съд

По повод Деня на отворените врати в Окръжен съд – Русе ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включиха в конкурс за есе на тема „Правосъдието през моите очи“. За ярко изразената си лична позиция по проблема за правосъдието Симона от 11 „б“ клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на…