Румяна Андреева от Xа клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе спечели поощрителна награда в XV-ия Национален конкурс за дигитална графика и живопис „МОЯТА БЪЛГАРИЯ”, организиран от Младежки център – Добрич. Интересът към компютърното рисуване стимулира ученичката от специалност “Моден дизайн” да разкрие творческия си потенциал и в клуба по интереси…

По-амбицирани – отново в училище! При спазване на всички противоепидемични мерки и отстояние, ученици от IXб клас, специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, дуална форма, шият с ентусиазъм маски за съучениците си от основните училища, за да могат те да се явят безопасно на НВО. Учебната практика Технология на облеклото е с…

Уважаеми зрелостници,

В електронната платформа https://zamaturite.bg, с входящ номер и код за достъп от служебната бележка за допускане, можете да проверите резултатите си от ДЗИ.

Обучението в електронна среда е предизвикателство за ученици, учители и родители. При строги хигиенни правила, много от възпитаниците ни изпълват вече с живот нашето училище. Усмивки от очакваните срещи със съучениците, допълнителна подкрепа и консултации от учителите по всички предмети, съдействие от ресурсни учители, занимания в клубове по интереси и обучителни затруднения – подготвяме се…

Моето бъдеще като инженер е в България

Дигитална академия Хайкад стартира нова инициатива “Моето бъдеще като инженер е в България – популяризация на кандидатстудентска кампания 2020“ НАШАТА ЦЕЛ: Предоставяме възможност на всички технически университети да презентират своите специалности в рамките на кратки онлайн презентации. Информацията ще достигне до огромна аудитория от специалисти, а чрез тях и към подрастващото поколение. КАК:  Включете се…