Сертификат „Ден без асансьори“

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе получи сертификат за участие през м. април в инициативата Ден без асансьори. Училището ежегодно се присъединява към посланието за ползата от ежедневна физическа активност. Организатор на събитието е сдружение „БГ Бъди активен“, като част от кампанията NowWeMOVE, която промотира дееспособността и физическата култура. Подкрепяме дейности и…

Второ място за есе на тема „Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората“!

Поздравления за Виктория Дочева от 12 „б“ клас за присъденото второ място за есе на тема „Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората“! Ученичката от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе представи достойно училището в конкурса за ученическо есе, организиран от катедра „Застраховане и социално дело“ при Стопанска…

Национален конкурс „Моята България“

Ученици от 8 и 9 клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха с дигитални рисунки в Националният конкурс „Моята България“, организиран от Младежки център – Добрич. С компетентностите си по избраната професия в сферата на акуалните STEM-технологии, учениците демонстрираха творческия си…

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе спечели проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе спечели проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Със заповед №РД09-10006/27.04.2021 г. на министъра на образованието и науката е утвърден списък…

Скъпи ученици,

Уведомявам ви, че на 19 и 21 май 2021 г., сряда и петък, в България се провеждат Държавни зрелостни изпити. Дните са неучебни за учениците от 8 до 11 клас. На нашите зрелостници пожелаваме успешно представяне на матурите. Вярваме в знанията и упоритостта ви! 20 май, четвъртък, е неучебен, но присъствен ден за всички ученици….