Ученичка от Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе е на големия финал на конкурса за млад дизайнер Tex Tailor

Габриела Тончева от IX а клас, специалност “Моден дизайн” в Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе, e класирана за големия финал на конкурса за млад дизайнер Tex Tailor. Първият етап, през който премина успешно ученичката бе изготвяне и представяне на оригинален авторски проект. Целта на инициативата е да създаде платформа за изява…

Подкрепа за дуалното обучение

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екип от педагогически специалисти участват в информационно събитие по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката. Целта на срещата, която се провежда в Русе от 20. до 22. юли…

Сплитане на косата с “африкански” плитки, с втъкани нишки прежда – хит за лятото няколко години подред. Xв клас в Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе, специалност “Организация и технология на фризьорските услуги” вложиха търпение в процеса на сплитане, който отнема дълго време. В часовете по Производствена практика момичетата прилагат реално познанията…