Отлични резултати на десетокласниците от проведеното Национално външно оценяване на дигиталните компетентности

И тази година в България се организира национално външно оценяване по общата Европейска рамка на дигитални компетентности. От Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ в оценяването бяха включени всички ученици от десетите класове. Тридесет и двама от тях, постигнаха резултат по-висок от 50% и получиха сертификати, удостоверяващи високото им ниво на подготовка за пълноценно…

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ

На 5 октомври – Международния ден на учителя, в град Русе се проведоха Национални дни за учене през целия живот. Във връзка с това пред сградата на Община Русе на площад Свобода бяха представени рекламни щандове на професионални училища и неправителствени организации за образование и обучение на възрастни. Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”-…

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме ви, че тържественото откриване на учебната 2017/2018 година ще се проведе на 15.09.2017 г. от 09.00 часа пред централния вход на Професионална гимназия по облекло «Недка Иван Лазарова» – гр. Русе. Очакваме ви в 08.45 часа в униформено облекло, което включва бяла риза, черна пола, вратовръзка с емблемата на училището и сако. Ще се…

Скъпи ученици, уважаеми родители!

След успешно завършване на учебната година за вас предстои важен избор – не само на учебно заведение, но и на бъдеща професионална реализация на вашите деца. От името на целия общоучилищен колектив ви каним да посетите нашето училище и да се запознаете с реалната учебна среда. Гимназията разполага с 4 корпуса, в които се обучават…

Kръгла маса с международно участие на тема: ”Промени в пазара на облекло и влиянието им върху производството”

Финал на юбилейната седмица, проведена под мотото„120 успешни години училището ни е на мода”,  бе кръгла маса с международно участие на тема:” Промени в пазара на облекло и влиянието им върху производството”, състояла се на 09.12.2016 г. в зала „Добродетел” на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр.Русе. В работата й се включиха…