Предизвикателства пред обществото, породени от социалната дистанция – да се справим заедно!

Дни преди завършването си, зрелостници от 12 клас, специалност „Моден дизайн“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, участваха в състезание „Предизвикателства пред обществото, породени от социалната дистанция – да се справим заедно!“, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Междурегионалната инициатива събра виртуално над десет конкуриращи се отбори, сформирани от ученици от…

Скъпи ученици и родители,

Уведомявам ви, че съгласно писмо на МОН, считано от 31 май 2021 г., понеделник, се възстановява присъствения учебен процес за всички учениците от VIII до XI клас от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, записани в дневна форма в дуална система на обучение. Графикът на учебните часове ще получите своевременно от класните…

Грамоти от Националния конкурс за рисунка „Моята България“

Ученици от 8 и 9 клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе са поощрени с грамота за участието си в Националният конкурс за рисунка „Моята България“, организиран от Младежки център – Добрич. С оригинални дигитални графики, учениците демонстрираха компютърните си компетентности в…