НАЧАЛОadmin

Първа пролет

        На 22.03.2019 г., петък, в ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе беше отбелязана Първа пролет. Учениците, учителите и служителите в гимназията бяха посрещнати с пролетни изненади – нежни зелени гривнички с детелинки, изработени от ученици с подкрепата на ресурсните учители. Ведрото настроение беше поддържано с прекрасни български песни за пролетта, звучащи…

Професионални обучения по предприемачество

На 14 март 2019 г. екип от педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе взе участие в работна среща по проект  INNOVENTER, на тема: „Внедряване на INNOVENTER в съществуващи професионални обучения по предприемачество“. Инициативата е дело на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Международният проект,  по който професионалната гимназия е партньор с…

Проект ESCOLA – дигитализация на образованието в България и цифровизация на съвременното общество

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екип от педагогически специалисти взе участие в Русенския университет „Ангел Кънчев“ на 13 март 2019 г. в обучителен семинар „Приложение на цифрови обучителни материали в инженерното образование”. Събитието бе организирано в рамките на проект „Engineering Student Centered Learning Approaches“…