Участие на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в Националното състезание по финансова грамотност

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе премериха със свои връстници изчислителните си способности, участвайки на 20 февруари в Националното състезание по финансова грамотност. Организирана от МОН, инициативата цели повишаване успеваемостта на учениците в процеса на придобиване на финансови умения като част от функционалната грамотност. Състезанието мотивира за правилен избор на…

Изложба на тема „Моят Левски“ във фоайето на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“- Русе

Апостолът на свободата! Мярката, така необходима днес и всякога, за да сверим посоката, която сме поели. Мярката, да оценим и измерим нашите дела. Дали осъществяваме идеала му за един справедлив свят, дали притежаваме поне част от неговата изключителна смелост и родолюбие?…

Завинаги жив!

148-годишнината от смъртта на Апостола бе отбелязана в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“- Русе с изпълнения на творби, посветени на делото и смъртта на най-великия син на България. София Йорданова от 10а клас и Патриция Йованович oт 10в клас изпълниха творби на Христо Ботев и Иван Вазов, оставили незабравими следи във всеки българин….

Скъпи ученици,

Напомням, че от 18 февруари 2021 г. до 2 март 2021 г. вкл., учебните занятия са присъствени за всички ученици от 10 и 11 класове. В този период учениците от 8, 9 и 12 класове продължават да се обучават в електронна среда от разстояние, с изключение на часовете по учебна и производствена практика, които са…