Мовембър

По инициатива на учениците от 8 „Б“ клас, специалност „Производство на облекло от текстил“ (дуална форма на обучение, в партньорство с @Bader България) и 9 „Б“ клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се организира инфотеймънт, посветен на месеца на грижата за…

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.019-0004 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПО-ДОБРО УТРЕ“

Социално слаби ученици ще получават подкрепа за кандидатстване в университет. Таксите им за първата година от следването им ще се покрива в рамките на проекта. Стартира изпълнението на проект № BG05M2OP001-3.019-0004 „Образование за по-добро утре“, финансиран по Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура “Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование” ….

Ден на отворените врати в Окръжен съд

По повод Деня на отворените врати в Окръжен съд – Русе ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включиха в конкурс за есе на тема „Правосъдието през моите очи“. За ярко изразената си лична позиция по проблема за правосъдието Симона от 11 „б“ клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на…

Културните институции като образователна среда – 28.10.2022 г.

Стартираха дейностите на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе за учебната 2022/2023 г. по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на МОН, модул „Културните институции като образователна среда“. На 28. октомври 2022 г., в Художествена галерия – Русе, бяха проведени уроци по рисуване с ученици от IX-те класове….

127 години от отварянето на Първото извънстолично девическо професионално училище

127 години от отварянето на вратите на Първото извънстолично девическо професионално училище – днес Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе! Русенски общински вестникъ публикува на 28 октомври 1895 г. обявление на Женско благотворително дружество „Добродетел“, че открива в град Русе училище за кроене и шиене на горни дрехи. Стоянка Доганова – председателка…