НАЧАЛОadmin

Браво, Стиляна!

В Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”  взеха участие 133 млади автори от цялата страна със 146 творби. На 19 октомври 2017 г. авторитетно журито с председател доцент д-р Руси Русев, преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев” оцени и награди по раздели и възрастови групи творбите на младите литератори и…

Празникът на българската духовност в Модното училище на Русе

На  31  октомври 2017 г. възпитаниците на  Професионална гимназия по облекло  „Недка Иван  Лазарова”- град  Русе тържествено отбелязаха 1. ноември – Деня на българските будители като изготвиха кът с копия на емблематични творби на българската възрожденска епоха и книги за български творци на словото и революционното дело. В отбелязването на празника активни бяха участниците в…

Отлични резултати на десетокласниците от проведеното Национално външно оценяване на дигиталните компетентности

И тази година в България се организира национално външно оценяване по общата Европейска рамка на дигитални компетентности. От Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ в оценяването бяха включени всички ученици от десетите класове. Тридесет и двама от тях, постигнаха резултат по-висок от 50% и получиха сертификати, удостоверяващи високото им ниво на подготовка за пълноценно…