Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам ви, че в изпълнение на т. 4 от заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката е създадена следната организация за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе: 1. За периода от 27.10.2021 г. до 03.11.2021 г. вкл: – паралелки в ОРЕС…

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че от 27 до 29.10.2021 г. вкл. 12 „б“ клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, поради поставена карантина преминава в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Надяваме се на отговорното включване на всички ученици от паралелката, синхронно, по действащото седмично разписание. При необходимост от техника за обезпечаване на…

Националната конференция „Добри практики в професионалното обучение“

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва на 21 октомври 2021 г. в Националната конференция „Добри практики в професионалното обучение“, проведена от НАПОО. В онлайн формат бе представен опитът на 17 центъра за професионално обучение, техните курсисти и партньори – Министерство на труда и социалната политика,…

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че от 22 до 29.10.2021 г. вкл. VIII „а“ клас, специалност „Моден дизайн“ е в карантина и преминава в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).Надяваме се на отговорното включване на всички ученици от паралелката, синхронно във Виртуалната класна стая на Школо, по действащото седмично разписание.При необходимост от техника за обезпечаване на учебния…

Европейски ден за борба с трафика на хора

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, традиционно ангажирана с обществено значими теми, отбелязва Европейския ден за борба с трафика на хора с информационни материали в Часа на класа.Тази година Националната кампания стартира на 18-ти октомври под наслов „Не залагай съдбата си на карта“.Популяризирането на инициативата и в училище, цели повишаване на информираността…