НАЧАЛОadmin

Награда за Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе в Национални дни за учене през целия живот 2019

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе спечели годишна награда в категория „Ръководител на обучителна институция/организация“. Призът е признание за професионалния опит на целия екип на училището с традиции в професионалното образование и обучение на възрастни. За пета година гимназията участва в Националните дни за учене…

CODEWEEK cw19-XaZc6

Европейската седмица на програмирането е движение на равнище граждани, което популяризира креативността, решаването на проблеми и сътрудничеството чрез програмиране и други технически дейности. Идеята е да се популяризира програмирането, да се покаже на младите хора как идеите оживяват с помощта на програмирането, тези умения да станат по-ясни и разбираеми и да се съберат на едно…

По инициатива на Юнеско, от 1994 г. Международният ден на учителя се чества на 5 октомври и днес тази дата се приема от над 100 държави. В този ден международната общественост изразява своето уважение към учителите и към техния всеотдаен труд. Професията „учител“ е достойна за хора, призвани и с талант, защото те изграждат бъдещето…