COVID-19Стефка Мънгова

COVID-19

Утвърдени временни Противоепидемични мерки в професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе за учебната 2022/2023 г. считано от 15.09.22 г. – до 13.11.2022 г.

Единен информационен портал