Мода и стил с CAD/CAM

Ученици от 11а клас от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в извънкласните дейности по Проект „Подкрепа за успех“ конструират и моделират облекла, използвайки CAD/CAM технологии. Групата „Мода и стил с CAD/CAM“ създава компютърни модели, определени от геометрични параметри. Компютърният дизайн е едно от предизвикателствата в реалната бизнес среда за прилагане на…

Вредата от енергийните напитки

Деветите класове от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха в лекция, свързана с вредата от енергийните напитки. Урокът, изнесен от медицински специалист бе полезен с насоки и съвети за употребата на безалкохолни напитки, представяни от производителите като доставящи енергия. Основното им приложение – да тонизират тялото и да увеличат дееспособността, много…

В деня на настъпване на астрономическата пролет – нека си пожелаем слънце да огрява душите ни, вяра и успехи да съпътстват делата ни! Пролетта е заряд, устрем, сила и увереност! Нека бъдем здрави, упорити и одухотворени, за да сбъдваме всичко, към което се стремим!

Скъпи ученици,

От 22 до 31 март 2021 г. вкл., до второ нареждане, учебните занятия за всички ученици от 8 до 12 класове в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе ще се провеждат в електронна среда от разстояние. Обучението ще се осъществява в ОЕСР по следния график: час Начало/край Междучасие/ санитарни дейности 1 09.00…

Дни на медийна грамотност

В периода от 15. до 17. март Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включи в Дните за медийна грамотност 2021, организирани от Коалиция за медийна грамотност. С цел повишаване информираността на учениците и родителите с добрите практики, честите проблеми, онлайн опасностите в интернет и начините за справяне с тях, педагогическите специалисти…