Учебни практики и хоспетиране в модното училище

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе затвърждава неизменното си, ефективно сътрудничество с Русенския университет „Ангел „Кънчев“ и изградения към него Център за продължаващо обучение. Студенти и курсисти провеждат учебни практики и хоспетиране в модното училище. Ключова роля за успешните инициативи има модерната материална среда на гимназията, базирана на съвременни компютърни технологии от…

Кампания „Чети с мен“

Четенето, любознателността, обичта към книгите се провокират в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе с редица инициативи. В Световния ден на книгата и авторското право, учители и ученици се включиха в седмата регионална кампания „Чети с мен“ в партньорство с РУО – Русе.Определен за честване от ЮНЕСКО, 23 април е ден за…

Уважаеми ученици и родители,

Напомняме ви, че от 26. до 29. април 2021г. учебният процес за учениците от VIII до XII клас от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, ще се осъществи както следва: присъствено се обучават учениците от IX и XII класове. обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) за учениците от VIII , X…

Ученици от 9-те класове на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се насладиха на класическата пиеса на Ст. Л. Костов – „Големанов“. Посещението на театралната постановка бе в рамките на проект по модул „Културните институции като образователна среда“ на Национална програма „Съвременна образователна среда“. Не само актуалната и до днес тема за…

Световен ден на Земята

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е съпричастна към отбелязването на Световния ден на Земята. В часа на класа се дискутираха обществено значими въпроси като климатичните промени, унищожаване на екосистемите, замърсяване на водата и почвата, застрашени животински и растителни видове, изчерпване на невъзобновяемите ресурси. В специална кутия учениците бяха провокирани да проявят…