Ученици от 9-те класове на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се насладиха на класическата пиеса на Ст. Л. Костов – „Големанов“. Посещението на театралната постановка бе в рамките на проект по модул „Културните институции като образователна среда“ на Национална програма „Съвременна образователна среда“. Не само актуалната и до днес тема за…

Световен ден на Земята

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е съпричастна към отбелязването на Световния ден на Земята. В часа на класа се дискутираха обществено значими въпроси като климатичните промени, унищожаване на екосистемите, замърсяване на водата и почвата, застрашени животински и растителни видове, изчерпване на невъзобновяемите ресурси. В специална кутия учениците бяха провокирани да проявят…

Извънкласни дейности в рамките на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Ученици от 10 „б“ клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, дуална система на обучение, усвояват ключови теоретични компетентности по избраната професия. Извънкласните дейности се провеждат в рамките на проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука…

Международен ден на космонавтиката и авиацията

Невероятните успехи на световната космонавтика, любопитните истории и постижения в областта на астрономията, мотивираха учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе да отбележат с гордост Международния ден на космонавтиката и авиацията.На 12 април 1961 година един човек преодолява границата между Земята и Космоса. Юрий Алексеевич Гагарин, военен пилот със скромен произход,…