Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе изработи безвъзмездно униформи на офицер и редник от Донския казашки 4-ти полк

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе изработи безвъзмездно униформи на офицер и редник от Донския казашки 4-ти полк. Репликите вече са изложени в експозицията на Историческия музей в гр. Бяла. По време на Руско-турската Освободителна война 1877—1878 г. Донският казашки № 4-ти полк е в 4-та кавалерийска дивизия и е част от…

Проект „Адаптация на работната сила“

За втора поредна година русенски организации си партнират в подкрепа на политиките за намаляване на безработицата и адаптацията на работната сила в Община Русе. Дейностите са с ясното съзнание, че благоденствието на русенци е от особена важност за развитието на града. На 28 юли 2022 г. Държавен архив – Русе бе посетен от участници в…

Квалификация по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе взеха участие в Дейност 3.3. на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).Присъствените обучения са…

Конференция „Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на самостоятелност“

Ръководството на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екип от педагогически специалисти участваха на 21 юли 2022 г. в конференция на тема „Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на самостоятелност“, организирана от Русенска търговско-индустриална камара /РТИК/.Инициативата бе в рамките на проект ACTIVE, в който професионалната гимназия е активен участник и…

Национален ученически конкурс „Вазовата България“

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе са отличени в Националния ученически конкурс „Вазовата България“, организиран от Къща музей „Иван Вазов“ и Община Сопот. В инициативата, съпътстваща честването на годишнината от рождението на Патриарха на българската литература, ученици от 9 „а“, 10 „б“ и 10 „в“ класове участваха в конкурса с…