10-то юбилейно издание на инициативата „Стара хартия за нова книга“

Скъпи ученици, Уведомяваме ви, че на 11 септември от 10 до 13 ч. на пл. „Свобода“ пред хотел „Дунав“ ще се проведе 10-то юбилейно издание на инициативата „Стара хартия за нова книга“. Събитието се организира от ЕКОПАК и Книжен център „Гринуич“, със съдействието на Община Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Кампанията тази година стартира…

Модата е изкуство

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е отличена с грамота „ПроКултура“ 2022 за значителен принос към достъпа на младите хора до култура. Дипломът за отличие бе връчен в гр. Варна на IХ-та Национална конференция „Достъп на младите до култура: Ролята на младежките състави“, организирана от Българската асоциация на работодателите в областта на…

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе изработи безвъзмездно униформи на офицер и редник от Донския казашки 4-ти полк

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе изработи безвъзмездно униформи на офицер и редник от Донския казашки 4-ти полк. Репликите вече са изложени в експозицията на Историческия музей в гр. Бяла. По време на Руско-турската Освободителна война 1877—1878 г. Донският казашки № 4-ти полк е в 4-та кавалерийска дивизия и е част от…

Проект „Адаптация на работната сила“

За втора поредна година русенски организации си партнират в подкрепа на политиките за намаляване на безработицата и адаптацията на работната сила в Община Русе. Дейностите са с ясното съзнание, че благоденствието на русенци е от особена важност за развитието на града. На 28 юли 2022 г. Държавен архив – Русе бе посетен от участници в…

Квалификация по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе взеха участие в Дейност 3.3. на Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).Присъствените обучения са…