Състезание по гражданска защита

Categories:блог
Мария Петрова

На 17 юни 2024 г. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе състезание по гражданска защита с учениците от десетите класове на тема: „Земетресение, съпроводено от буря и дъжд с последици от повредени и наводнени сгради, пожар, химическо замърсяване, пострадали хора и материални ценности“. Комплексното практическо занятие бе подготвено от г-н Павел Трифонов. Целта на състезанието е учениците да демонстрират знания и умения за правилно поведение и действие в кризисна ситуация в района на училището, и за оказване на първа помощ на пострадали.