Отбелязване на Международния ден на Земята – 22 април

Categories:блог
Мария Петрова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е съпричастна към отбелязването на Международния ден на Земята – 22 април. В часа на класа се дискутираха обществено значими въпроси, свързани с опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея – роля на климатичните промени, замърсяване на екосистемите, застрашени животински и растителни видове, изчерпване на невъзобновяемите ресурси и др. Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 г., а в международен аспект – официално през 1970 г. в САЩ и Канада. Празникът днес вече е инструмент за призоваване за защита на природата и гражданска подкрепа за развитие на устойчиви екологични политики по целия свят.