Categories:блог
Стефка Мънгова

Румяна Андреева от Xа клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе спечели поощрителна награда в XV-ия Национален конкурс за дигитална графика и живопис „МОЯТА БЪЛГАРИЯ”, организиран от Младежки център – Добрич.

Интересът към компютърното рисуване стимулира ученичката от специалност “Моден дизайн” да разкрие творческия си потенциал и в клуба по интереси “Ключови дигитални умения – за напреднали” към проект „Образование за утрешния ден“.

Технологичните иновации мотивират за участие в подобни инициативи и обучаващите се в специалност “Компютърно проектиране и моделиране на тъкани площни изделия”, актуална професия в сферата на STEM-технологиите.