Посещение от МОН и РУО

Categories:блог
Мария Петрова

На 26 март Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе посетиха г-жа Пенка Иванова, Директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“ в Министерство на образованието и науката и г-жа Росица Георгиева, Началник на РУО – Русе. Гостите разгледаха учебната база, техниката в училищния STEM-център и се запознаха с интересни моменти от вековната история на гимназията, с която се гордеят поколения учители и възпитаници.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url