Нов кабинет в ПГО „Недка Иван Лазарова“

Categories:блог
Мария Петрова

Кабинетът на Педагогическия ни съветник е обновен с нови мебели. Слънчевата стая в свежи тонове в синьо и жълто, предразполага с уютната си обстановка за ефективно консултиране и подпомагане на ученици, учители и родители.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url