Благотворителен жест на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Categories:блог
Мария Петрова

Пореден благотворителен жест на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе. Петя Узунова и Мена Алиева от 9 „г“ клас, специалност „Производство на облекло от текстил“, съвместно с г-жа Десислава Петрова – учител по практика, скроиха и ушиха безвъзмездно пердета за „Синята стая“ в Съдебна палата – Русе. Допринесли за уютната й атмосфера, на 1. март момичетата присъстваха на официалното откриване на стаята за изслушване на деца – жертви или извършители на престъпления. Тя е първата в България, създадена със съвместни усилия на служители от Окръжния съд и ученици от няколко русенски училища. Стаята ще функционира за подобрено обслужване на децата, участващи в различни съдебни процеси.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url